МОЛОДІ ТАЛАНТИ, CЛОВО ЗА ВАМИ!

Дата : 
2020-09-09

Комісія по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського повідомляє про прийом документів на здобуття премії за 2020 рік.

Матеріали кандидатів відповідно до вимог положення (додається) подавати до 01 листопада 2020 року за адресою: м. Біла Церква, вул. О. Гончара, 11, тел. 38-20-12 (управління з питань молоді та спорту   Білоцерківської міської ради). 

Вимоги щодо присудження міської молодіжної
літературно-мистецької премії
ім. М.С. Вінграновського

Міська молодіжна літературно-мистецька премія імені М.С. Вінграновського  присуджується раз на рік рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за поданням управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради  на підставі рішення конкурсної комісії по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського з метою всебічного сприяння розвитку обдарованої молоді, формування творчої особистості, створення в місті умов для її самореалізації.

Лауреатами премії можуть стати творчі працівники в галузі літератури та мистецтва віком від 15 до 35 років, творчі колективи, учасники яких мають відповідний вимогам вік, які живуть і творять у Білій Церкві або жителі інших регіонів, які виявили значні творчі успіхи, ведуть активну громадську роботу в місті з духовного збагачення молодого покоління.

Премія присуджується за творчі здобутки або твори, надруковані або оприлюднені в іншій спосіб, протягом року присудження премії, і які стали значною подією в культурному та мистецькому житті Білої Церкви.

Колективам і особам, які стали лауреатами, повторно премія не присуджується.

Кількість Премій - 2.

Висунення кандидатів на присудження премії здійснюється творчими спілками, громадськими організаціями, трудовими колективами або шляхом самовисунення.

Подання організації, колективу (або заява у разі самовисунення), матеріали з відображенням основних досягнень претендентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді (надрукованому, в аудіо- чи відео- запису або в інший спосіб) та листок об’єктивних даних претендента на здобуття Премії (додаток), подаються до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради до 01 листопада за адресою: м. Біла Церква, вул. О. Гончара, 11.

Комісія по присудженню премії визначає лауреатів та оголошує своє рішення до 01 січня наступного року. 

Лауреатам премії в урочистій обстановці вручається грошова премія в розмірі 3/4 від міської літературно-мистецької премії ім. І. С. Нечуя-Левицького та диплом лауреата міської молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського.

ПОЛОЖЕННЯ
про міську молодіжну літературно-мистецьку премію
імені М.С. Вінграновського

1. Загальні положення

1.1. Міська молодіжна літературно-мистецька премія імені М.С. Вінграновського (далі – Премія) присуджується раз на рік рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за поданням управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради на підставі рішення конкурсної комісії по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського.

1.2. Лауреатами Премії можуть стати творчі працівники в галузі літератури та мистецтва віком від 15 до 35 років, творчі колективи, учасники яких мають відповідний вимогам вік, які живуть і творять у Білій Церкві або жителі інших регіонів, які виявили значні творчі успіхи, ведуть активну громадську роботу в місті з духовного збагачення молодого покоління.

1.3. Премія присуджується за творчі здобутки або твори, надруковані або оприлюднені в іншій спосіб, протягом року присудження премії, і які стали значною подією в культурному та мистецькому житті Білої Церкви.

1.4. Колективам і особам, які стали лауреатами, повторно Премія не присуджується.

1.5. Кількість Премій - 2. 

2. Мета і завдання

Премія присуджується з метою всебічного сприяння розвитку обдарованої молоді, формування творчої особистості, створення в місті умов для її самореалізації.    

3. Порядок висунення осіб на здобуття премії

3.1. Через місцеві засоби масової інформації до 01 жовтня комісія по присудженню премії інформує громадськість міста про термін висунення кандидатур претендентів на здобуття Премії та прийому документів.

3.2. Висунення     кандидатів на присудження Премії здійснюється творчими спілками, іншими громадськими організаціями та трудовими колективами або шляхом самовисунення.

3.3. Подання організації, колективу (або заява у разі самовисунення ), матеріали з відображенням основних досягнень претендентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді (надрукованому, в аудіо- чи відео- запису або в інший спосіб)  та листок об’єктивних даних претендента на здобуття Премії (додаток), подаються до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради  до 01 листопада за адресою: м. Біла Церква, вул. О. Гончара, 11.

3.4. Через місцеві засоби масової інформації комісія по присудженню Премії до 15 листопада здійснює інформування громадськості про кандидатури претендентів на здобуття Премії та термін обговорення.

3.5.  Обговорення всіма зацікавленими сторонами висунутих кандидатур на здобуття Премії триває до 15 грудня. 

4. Визначення лауреатів

4.1. Для визначення лауреатів управлінням з питань молоді та спорту   Білоцерківської міської ради    формується конкурсна комісія відповідно до Положення про комісію по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського.

4.2. При необхідності документи, які подали кандидати на здобуття Премії,  можуть бути передані комісією на експертизу фахівцям, висновки яких носять дорадчі функції.

4.3. Комісія по присудженню Премії визначає лауреатів та оголошує своє рішення до 01 січня наступного року. 

 4.4. Комісія приймає рішення таємним голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх членів, при наявності більше половини її складу. 

5. Вручення Премії та фінансування

5.1. Лауреатам Премії в урочистій обстановці:

 5.1.1. Вручається грошова премія в розмірі 3/4 від міської літературно-мистецької премії ім. І. С. Нечуя-Левицького;

 5.1.2. Диплом лауреата міської молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського - в одному примірнику кожному з лауреатів;

 5.1.3. Відзнака „Лауреат міської молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського” - фізичній особі–лауреату або керівникові колективу-лауреату;

 5.1.4. Пам`ятний знак лауреата міської молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського” - в одному примірнику колективу-лауреату;

 5.1.5. Посвідчення про відзначення міською молодіжною літературно-мистецькою премією імені М.С. Вінграновського - кожному члену колективу-лауреата.

 

5.2. Виплата Премії здійснюється управлінням з питань молоді та спорту   Білоцерківської міської ради за рахунок загальних асигнувань управління  на молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди.