Оголошується прийом документів на здобуття Премії Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування

Дата : 
2020-09-07

Метою присудження премії є сприяння соціальної активності молоді, широкому залученню її до суспільного життя і подальшого розвитку місцевого самоврядування, підвищенню ролі в громадському житті міста, морального і матеріального заохочення її кращих представників за значний внесок у вирішення соціально значимих для міської громади питань.

Премія присуджується щороку відповідно положення (додається), починаючи з 2008 року, до Дня місцевого самоврядування (7 грудня) особам - громадянам України - мешканцям м. Білої Церкви віком до 35 років або громадським організаціям, які зареєстровані або легалізовані в місті Біла Церква шляхом повідомлення в установленому порядку згідно чинного законодавства України.

Присуджується дві премії, видатки на які складають 241 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (кожна).

Премія присуджується за результатами попереднього та/або поточного років.

Повторно премія не присуджується.

 

ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ

Клопотання про присудження Премії подається до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради (вул. О. Гончара, 11, тел. 38-20-12) громадськими організаціями та трудовими колективами щорічно до 20 вересня.

До клопотання додаються:

- відомості про досягнення особи, яка заслуговує на відзначення Премією, або   громадської організації, що заслуговує на відзначення премією;

- особовий листок з обліку кадрів кандидата на здобуття Премії або дані про   громадську організацію, що заслуговує на відзначення Премією (рік заснування, копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення), кількість фіксованих членів, реквізити, відомості про керівників, перелік реалізованих проектів за попередній та/або поточний рік).

Управління з питань молоді та спорту забезпечує необхідне інформування молоді міста, збір матеріалів, підготовку обґрунтованих пропозицій щодо кандидатів на здобуття Премії та подання їх на розгляд постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства

Постійна комісія міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства забезпечує відбір кандидатів на здобуття премії, виносить на розгляд сесії міської ради проєкт рішення про присудження Премії до 01 листопада.

Виплати грошової частини премії її лауреатам здійснюються управлінням з питань молоді та спорту   Білоцерківської міської ради відповідно до рішення  сесії міської ради про присудження Премії за рахунок загальних асигнувань управління на молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди. 

ПОЛОЖЕННЯ

про Премію Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Премія Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування (далі - Премія) присуджується особам із числа молоді або громадським організаціям, які активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань територіальної громади м. Білої Церкви.

1.2. Щороку до Дня місцевого самоврядування (7 грудня), присуджується дві премії, видатки на які складають 241 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (кожна).

1.3. Премія присуджується Білоцерківською міською радою особам - громадянам України - мешканцям м. Білої Церкви віком до 35 років або громадським організаціям, які зареєстровані або легалізованім в місті Біла Церква шляхом повідомлення в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

1.4. Премія повторно не присуджується.

1.5. Премія присуджується за результатами попереднього та/або поточного років.

 

ІІ. МЕТА

Премія присуджується з метою сприяння соціальній активності молоді, широкому залученню її до суспільного життя і подальшого розвитку місцевого самоврядування, підвищення ролі в громадському житті міста, морального й матеріального заохочення її кращих представників за значний внесок у вирішення соціально значимих для міської громади питань.

 

ІІІ. ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ

3.1. Клопотання про присудження Премії подається до Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради громадськими організаціями та трудовими колективами щорічно до 20 вересня.

3.2. До клопотання додаються:

- відомості про досягнення особи, яка заслуговує на відзначення Премією, або громадської організації, що заслуговує на відзначення Премією;

- особовий листок з обліку кадрів кандидата на здобуття Премії або дані про громадську організацію, що заслуговує на відзначення Премією (рік заснування, копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення), кількість фіксованих членів, реквізити, відомості про керівників, перелік реалізованих проєктів за попередній та/або поточний рік).

3.3. Постійна комісія міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, права національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства:

3.3.1. забезпечує відбір кандидатів на здобуття Премії;

3.3.2. виносить на розгляд сесії міської ради проєкт рішення про присудження Премії до 01 листопада.

3.4. Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради:

3.4.1. забезпечує необхідне інформування молоді міста, збір матеріалів, підготовку обґрунтованих пропозицій щодо кандидатів на здобуття Премії та подання їх на розгляд  постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, права національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства не пізніше 15 жовтня. До пропозицій додаються документи, зазначені в п.3.2.

3.4.2. згідно з рішенням постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, права національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я. материнства та дитинства  готує проєкт рішення міської ради про присудження Премії до 20 жовтня.

 

V. ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ

4.1. Диплом лауреата Премії та її грошова частина вручаються кожному лауреату в урочистій обстановці напередодні Дня місцевого самоврядування міським головою або за його дорученням заступником міського голови, секретарем ради, головою постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, права національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

4.2. Виплати грошової частини Премії її лауреатам здійснюються Управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради відповідно до рішення сесії міської ради про присудження Премії за рахунок загальних асигнувань управління на молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди.

 

4.3. Для виплати грошової частини Премії до Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради подається копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків/довідки про присвоєння ідентифікаційного номера лауреата Премії та заява з банківськими реквізитами для поповнення карткового рахунку.