Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності м.Біла Церква

Дата : 
2020-09-03

Оголошення

про проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності м.Біла Церква

1.

Найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти комунальної власності м. Біла Церква, на посаду директора якого відбувається конкурс.

Повна назва: Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Білоцерківської міської ради Київської області.

Адреса: вул. Некрасова, 127, м. Біла Церква, Київська область, 09100

2.

Найменування посади та умови оплати праці

Посада – Директор Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Білоцерківської міської ради Київської області.

Оплата праці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України згідно з 17 тарифним розрядом.

3.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності м. Біла Церква

Керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності м. Біла Церква може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу

4.

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згідно з додатком 2 до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності м. Біла Церква, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 27.08.2020 року № 5733-101-VІІ (далі – Положення);

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Кінцевий строк подання документів для участі в конкурсі – 02.10.2020 року.

5.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

Конкурс складається з таких етапів:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та визначення посадової особи Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (далі – Управління), уповноваженої здійснювати прийом документів конкурсантів, оприлюднювати/подавати на оприлюднення інформацію на офіційних вебсайтах тощо;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- затвердження складу конкурсної комісії;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам і допущення кандидатів до участі в конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти комунальної власності м. Біла Церква;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

Початок конкурсу: 01.09.2020 року. Орієнтовна тривалість усього конкурсного відбору – 45 днів.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Про час і місце перевірки знання законодавства, перевірки професійних компетентностей та публічної й відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти буде повідомлено додатково.

6.

Прізвище та ім’я, номер телефону й адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Мусійчук Катерина Олександрівна – начальник відділу кадрів та організаційної роботи Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради; тел: (04563) 5-30-96; E-mail: [email protected]