Звіт про відстеження регуляторного акта "Про тимчасове Положення щодо порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Біла Церка"

Дата : 
2020-07-28

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Білоцерківської міської ради від 17 травня 2012 року №587-25-VI «Про тимчасове Положення щодо порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

- створення рівноправних умов для суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій;

- нормативне регулювання розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква;

- підвищення якості телекомунікаційних послуг.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:

з 24.06.2020 р. по 24.07.2020 р.

5. Тип відстеження – ПЕРІОДИЧНЕ.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності:

- аналіз діючого законодавства, а також пропозицій, звернень, відгуків та зауважень суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність в сфері телекомунікацій;

- аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких проводилося відстеження результативності, а також способи одержання даних.

- аналіз норм Закону України “Про телекомунікації-”, Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 611  "Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі" та вимог чинного законодавства України;

- фактичні дані звернень суб’єктів господарювання, щодо отримання дозволів на прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

№ п/п

Показники

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

(прогноз)

1

Видано дозволів на розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква.

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Зареєстровано операторів телекомунікаційних послуг

6

6

7

7

8

8

8

8

3

Опрацьовується технічна документація щодо реєстрації операторів телекомунікаційних послуг

0

1

0

0

0

0

0

0

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Після проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити позитивний висновок щодо впровадження рішення Білоцерківської міської ради від 17 травня 2012 року №587-25-VI «Про тимчасове Положення щодо порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква».

За період з 2017 року по 01.07.2020 року звернень на одержання дозволу на розміщення та надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках на території м. Біла Церква до Білоцерківської міської ради не надходило, оскільки відповідно до ст. 31 Закону України «Про телекомунікації-« дообладнання технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку, розміщених на елементах інфраструктури відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, потребує погодження з власником такої інфраструктури та не потребує отримання та подання будь-яких інших дозвільних документів, погодження органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореним и такими органами.

Крім того, згідно з ч. 5 ст. 31 Закону України «Про телекомунікації» забороняється вимагати від операторів, провайдерів телекомунікацій отримання або подання будь-яких додаткових дозвільних документів для розміщення технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку на елементах інфраструктури відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, крім передбачених законодавством.

 В зв’язку зі змінами в законодавстві в сфері надання житлово-комунальних послуг та відповідно до рішення №2278-52-VII  від 24 травня 2018 року «Про списання з балансу комунальних підприємств Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційних контор №№ 1,6,7 багатоквартирних будинків» багатоквартирні будинки не перебувають у комунальній власності та на балансі міста, а належать співвласникам на праві спільної сумісної власності відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» до повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним. Враховуючи вищевикладене право на надання дозволу на розміщення телекомунікаційних мереж належить виключно співвласникам багатоквартирних будинків.

На сьогодні даний регуляторний акт не має достатній ступінь досягнення визначених цілей, він потребує внесення змін та доповнень, або  скасування.

Міський голова                                                                         Геннадій ДИКИЙ