Звіт про базове відстеження регуляторного акта «Про встановлення тарифів на платні послуги,що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»

Дата : 
2020-06-24

Звіт

про базове відстеження регуляторного акта

«Про встановлення тарифів на платні послуги,що надаються комунальним закладом  Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»

1. Вид на назва регуляторного акта: Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09 червня 2020 року №279 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Комунальний заклад Білоцерківської міської ради  «Льодовий стадіон»

3. Цілі прийняття регуляторного акта: Встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»

 4. Строк виконання заходів з відстеження: з 19.05.2020 р.  по  19.06.2020 р.

5. Тип відстеження: БАЗОВЕ

6. Методи одержання результатів відстеження: Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод  (даних бухгалтерського обліку).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, є дані бухгалтерського обліку  комунального закладу Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон».

8. Кількісні значення показників результативності акта:

з/п

Показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік (прогноз)

1

Кількість наданих послуг для населення та підприємств

10220

12300

 

9500

 

2

Чистий прибуток/збиток, тис. грн

-19,0

-61,0

-12,0

3

Сплачено податків, тис. грн:

- до державного бюджету

- до місцевого бюджету

584,0

492,0

92,0

404,0

271,0

133,0

502,0

358,0

144,0

Міський голова                                                                           Геннадій ДИКИЙ