ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата : 
2020-02-07

Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не
зазначається суб'єктом господарювання)

20199264570

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень іпропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів, мийкою автомобілів, з демонтажем існуючих будівель та споруд, за адресою: бульв. Олександрійський (стара адреса - 50-річчя Перемоги), 55, м. Біла Церква, Київської області.

На проектованому автозаправному комплексі (АЗК) передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину, двох марок дизпа-лива; сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуванням буфету та магазину з продажу супутніх товарів.

На АЗК запроектована автомийка самообслуговування .

Зберігання палива передбачено в двох підземних двостінних металевих резервуарах ємністю 20+24мЗ - для бензину і дизпалива, які поділені на секції для бензину марок А-92, А-95, А-95 преміум, дизельного пального та дизельного пального преміум, в т.ч. 4 мЗ - резервна секція, для аварійного зливу нафтопродуктів.

Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено трьома двосторонніми паливороздавальними колонками типу «Tokheim Quantium» на 5 видів палива кожна, продуктивністю 40л/хв.

Річна реалізація палива становить:

- бензину - 840 мЗ
- дизпаливо - 910 мЗ

Режим роботи АЗК - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів - 60 років. Термін експлуатації резервуарів - 40 років.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВТП Лангора» , Код ЄДРПОУ —37952312, Україна,
75056, Львівська обл., м. Львів, вул. Пластова, буд. 1, Тел: 067 440 93 87

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, ЯКИЙ забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, eko.koda(5)ukr.net; (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, шо видається Державною архітектурно-будівельною
інспекцією України, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 27 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання перші відбудуться: 21 лютого 2020 року о 11:00 у приміщенні Київької обласної (регіональної) торгово-промислової палати, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.С.Наливайка,13

Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, [email protected]; (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, eko.kodaOukr.net; (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна .

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 127 аркушах та Додатки

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації

(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними)

1. Київська обласна (регіональна) торгово-промислова палата, за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул.С.Наливайка? 13; 3  4 лютого 2020 р.
Контактна особа - Сивуля Віктор Павлович , тел.(067)675-35-20

2. Білоцерківська міська рада, за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 15.3  4 лютого 2020 р. Контактна особа - Дикий Г.А. тел: (04563) 9-21-59

(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднені на сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля Міністерства енергетики та захисту довкілля України 30 січня 2020 року

Оголошення було опубліковане в газеті "Громадська думка" № 9-10 (13814-13815) 31 січня 2020 року (стор.7)