Звіт про повторне відстеження дії регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку, транспортного податку та туристичного збору в м. Білій Церкві на 2019 рік

Дата : 
2019-12-27

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення Білоцерківської міської ради від 21.06.2018 року №2410-53-VII «Про встановлення ставок єдиного податку, транспортного податку та туристичного збору в м. Білій Церкві на 2019 рік» (із змінами).

2. Виконавець заходів з відстеження: управління економіки Білоцерківської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Визначено цілі державного регулювання:

- забезпечення дотримання вимог Податковою кодексу України;

- забезпечення зростання фінансового ресурсу міського бюджету за рахунок збільшення надходжень від єдиного податку, транспортного податку та туристичного збору.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 02 грудня 2019 року по 23 грудня 2019 року. 

5. Тип відстеження: ПОВТОРНЕ

6. Методи одержання результатів відстеження:

- аналіз виконання плану власних надходжень міського бюджету.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, є статистичні дані Білоцерківського управління Головного управління ДПС в Київській області, міського фінансового управління міської ради і управління самоврядного контролю міської ради щодо надходжень до міського бюджету місцевих податків і зборів від суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, зареєстрованих в місті Біла Церква.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

№ з/п

Показники результативності

9 міс. 2017 року,

млн. грн.

9 міс. 2018 року, млн. грн.

Відхилення

  9 міс.

2019 року,

 млн. грн.

Відхилення

млн. грн.

%

млн. грн.

%

1.

Надходження від сплати єдиного податку

87,31

102,22

14,91

17,08%

129,12

26,9

26,3%

2.

Надходження від сплати транспортного податку

0,60

0,87

0,27

45,0%

0,85

-0,02

-2,3%

3.

Надходження від сплати туристичного збору

0,03

0,08

0,05

166,7%

0,17

0,09

112,5%

4.

Створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади (% перевиконання планових показників доходів бюджету) від:

 

 

 

 

 

 

 

єдиного податку

108,6%

104,1%

4,07

4,1%

100,8%

0,97

0,8%

транспортного податку

58,0%

128,4%

0,19

28,4%

104,2%

0,03

4,2%

туристичного збору

131,4%

159,5%

0,03

59,5%

184,3%

0,08

84,3%

5.

Кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

єдиного податку (од.)

10209

10264

55

0,5%

10084

-180

-1,8%

транспортного податку (од.)

41

79

38

93%

59

-20

-25,3%

туристичного збору (од.)

10

13

3

30%

16

3

23,1%

6.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення  ставок єдиного податку, транспортного податку та туристичного збору в м. Білій Церкві на 2019 рік в друкованих і електронних ЗМІ територіальної громади міста)

Рішення Білоцерківської міської ради від 21.06.2018 року №2410-53-VII «Про встановлення ставок єдиного податку, транспортного податку та туристичного збору в м. Білій Церкві на 2019 рік» було  оприлюднене  на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів за електронною адресою: bc-rada.gov.ua

у визначені законодавством  терміни

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття рішення Білоцерківської міської ради від 21.06.2018 року №2410-53-VII «Про встановлення ставок єдиного податку, транспортного податку та туристичного збору в м. Білій Церкві на 2019 рік» (із змінами) дало змогу забезпечити дотримання вимог діючого законодавства щодо затвердження ставок  податків та зборів і досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням єдиного податку, транспортного податку та туристичного збору.

За підсумками 9-ти місяців дії рішення спостерігається його позитивний вплив щодо стану надходження єдиного податку, транспортного податку та туристичного збору до місцевого бюджету міста і виконання планових показників виконання міського бюджету, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

Аналіз показників результативності регуляторного акта свідчить про те, що дане рішення є актуальним і забезпечило зростання надходження коштів до міського бюджету Білої Церкви.


Міський голова                                                                                  Г. Дикий