Звіт про повторне відстеження дії регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про встановлення земельного податку в м. Білій Церкві на 2019 рік»

Дата : 
2019-12-27

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення Білоцерківської міської ради від 21.06.2018 року №2409-53-VII «Про встановлення земельного податку в м. Білій Церкві на 2019 рік».

2. Виконавець заходів з відстеження: управління економіки Білоцерківської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Визначено цілі державного регулювання:

- забезпечення дотримання вимог Податкового Кодексу України;

- забезпечення зростання фінансового ресурсу міського бюджету за рахунок забезпечення надходжень від сплати за землю.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 02 грудня 2019 року по 23 грудня 2019 року. 

5. Тип відстеження: ПОВТОРНЕ

6. Методи одержання результатів відстеження:

- аналіз виконання плану власних надходжень міського бюджету.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, є статистичні дані Білоцерківського управління Головного управління ДПС в Київській області, міського фінансового управління міської ради і управління самоврядного контролю міської ради щодо надходжень до міського бюджету місцевих податків і зборів від суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, зареєстрованих в місті Біла Церква.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

 

№ з/п

Показники результативності

9 міс. 2017 року,

млн. грн.

9 міс. 2018 року, млн. грн.

Відхилення

  9 міс.

2019 року,

 млн. грн.

Відхилення

млн. грн.

%

млн. грн.

%

1.

Надходження від плати за землю

41,25

45,66

4,41

10,7%

58,59

12,93

28,3%

2.

Створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади (% перевиконання планових показників доходів міського бюджету)

103,1%

101,4%

0,61

1,4%

101,6%

0,92

1,6%

3.

Кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта (од.)

1217

1259

42

3,5%

1449

190

15,1%

4.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення земельного податку  в друкованих і електронних ЗМІ територіальної громади міста)

Рішення Білоцерківської міської ради від 21.06.2018 року №2409-53-VII «Про встановлення земельного податку в м. Білій Церкві на 2019 рік» було  оприлюднене  на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів за електронною адресою: bc-rada.gov.ua

у визначені законодавством  терміни

 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття рішення Білоцерківської міської ради від 21.06.2018 року №2409-53-VII «Про встановлення земельного податку в м. Білій Церкві на 2019 рік» дало змогу забезпечити дотримання вимог діючого законодавства щодо затвердження ставок  податків  та досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням земельного податку.

За підсумками 9-ти місяців дії рішення спостерігається його позитивний вплив щодо стану надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету міста та виконання планових показників виконання міського бюджету, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

Аналіз показників результативності регуляторного акта свідчить про те, що дане рішення є актуальним і забезпечило зростання надходження коштів до міського бюджету Білої Церкви.


Міський голова                                                                                       Г. Дикий