Про скасування рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15.01.2019 р. № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

Дата : 
2019-10-04

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
Р І Ш Е Н Н Я

від  30 вересня 2019 року                                                                        № 4380-78-VII

Про скасування рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15.01.2019 р. № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» та рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 07.05.2019 р.       № 348 «Про зупинення дії рішення виконавчого комітету  Білоцерківської міської ради від 15.01.2019 р. № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» до 31 грудня 2019 року та встановлення тимчасового тарифу на період зупинення»

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із невідповідністю рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15.01.2019 р. № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» та рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 07.05.2019 р. № 348 «Про зупинення дії рішення виконавчого комітету  Білоцерківської міської ради від 15.01.2019 р. № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» до 31 грудня 2019 року та встановлення тимчасового тарифу на період зупинення», Закону України «Про автомобільний транспорт», методиці Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року № 1175, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2009 року за № 1146/17162, постанові Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами), якою затверджено Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 480, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2013 2 за № 1282/23814, враховуючи висновок судово-економічної експертизи від 15.03.2019 р. № 2019/1-1, міська рада вирішила:

1.                 Скасувати рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15.01.2019 р. № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування».

2.                 Скасувати рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 07.05.2019 р. № 348 «Про зупинення дії рішення виконавчого комітету  Білоцерківської міської ради від 15.01.2019 р. № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» до 31 грудня 2019 року та встановлення тимчасового тарифу на період зупинення».

3.                 Міським перевізникам під час визначення розміру тарифів  на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування виходити із розмірів таких тарифів, встановлених рішенням виконавчого  комітету  міської  ради від  23 січня  2018 року  № 47  «Про  тариф  на  послуги  з  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування».

4. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради надати дане рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і  зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження

Міський голова                                                                                            Г. Дикий