ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Дата : 
2019-10-01

Завантажити