Оголошується прийом документів на здобуття Премії Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування

Дата : 
2019-09-03

Метою присудження премії є сприяння соціальної активності молоді, широкому залученню її до суспільного життя і подальшого розвитку місцевого самоврядування, підвищенню ролі в громадському житті міста, морального і матеріального заохочення її кращих представників за значний внесок у вирішення соціально значимих для міської громади питань. Премія присуджується щороку відповідно положення (додається), починаючи з 2008 року, до Дня місцевого самоврядування (7 грудня) особам, громадянам України мешканцям м. Білої Церкви віком до 35 років та молодіжним громадським організаціям, зареєстрованим або легалізованим в місті Біла Церква шляхом повідомлення в установленому порядку згідно чинного законодавства України, які активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових проблем територіальної громади м. Біла Церква

Видатки на премію складають двісті сорок один неоподаткований мінімум доходів громадян.

Премія присуджується за результатами попереднього року.

Повторно премія не присуджується.


ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ

Клопотання про присудження премії подається громадськими організаціями та трудовими колективами до 1 жовтня до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква,  вул. О. Гончара,  11, тел. 38-20-12

До клопотання додаються:

- відомості про досягнення особи, яка заслуговує на відзначення премією або молодіжної громадської організації, що заслуговує на відзначення премією;

- особовий листок з обліку кадрів кандидата на здобуття премії або дані про молодіжну громадську організацію, що заслуговує на відзначення премією (рік заснування, копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення), кількість фіксованих членів, реквізити, відомості про керівників, перелік реалізованих проектів за останній рік).

Управління з питань молоді та спорту  забезпечує необхідне інформування молоді міста, збір матеріалів, підготовку обґрунтованих пропозицій щодо кандидатів на здобуття Премії та подання їх на розгляд постійної комісії міської ради з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства

Постійна комісія міської ради з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства забезпечує відбір кандидатів на здобуття премії, виносить на розгляд сесії міської ради проект рішення про присудження Премії до 01 листопада.

Виплати грошової частини премії її лауреатам здійснюються управлінням з питань молоді та спорту   Білоцерківської міської ради відповідно до рішення Білоцерківської міської ради про присудження премії за рахунок загальних асигнувань управління на молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди.


ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Премія Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування (далі - Премія) присуджується:  

 1.1.1. Особам, які активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових проблем територіальної громади м. Біла Церква;

 1.1.2 Молодіжним громадським організаціям, що активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань територіальної громади м. Біла Церква.  

1.2. Щороку до Дня місцевого самоврядування (7  грудня), присуджується:

 1.2.1. Особам - 1 Премія, видатки на яку складають 241 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

 1.2.2. Молодіжним громадським організаціям – 1  Премія, видатки на яку складають 241  неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

1.3. Премія присуджується Білоцерківською міською радою особам - громадянам України мешканцям м. Білої Церкви віком до 35 років і молодіжним громадським організаціям, зареєстрованим або легалізованим в місті Біла Церква шляхом повідомлення в установленому порядку згідно чинного законодавства України.  

1.4. Премія повторно не присуджується.

1.5. Премія присуджується за результатами  попереднього року.


ІІ. МЕТА

Премія присуджується з метою сприяння соціальної активності молоді, широкому залученню її до суспільного життя і подальшого розвитку місцевого самоврядування, підвищенню ролі в громадському житті міста, морального і матеріального заохочення її кращих представників за значний внесок у вирішення соціально значимих для міської громади питань.


ІІІ. ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ

3.1. Клопотання про присудження Премії подається до управління з питань молоді та спорту міської ради, громадськими організаціями та трудовими колективами   до 1 жовтня.

3.2. До клопотання додаються:  

- відомості про досягнення особи, яка заслуговує на  відзначення Премією, або молодіжної громадської організації, що заслуговує на відзначення Премією;

- особовий листок з обліку кадрів кандидата на здобуття  Премії або дані про молодіжну громадську організацію, що заслуговує на відзначення Премією (рік заснування, копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення), кількість фіксованих членів, реквізити, відомості про керівників, перелік реалізованих проектів за останній рік).

3.3. Постійна комісія міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства:

 3.3.1. Забезпечує відбір кандидатів на здобуття  Премії

 3.3.2. Виносить на розгляд сесії міської ради проект рішення про присудження Премії  до 01 листопада.

3.4. Управління з питань молоді та спорту :

 3.4.1. Забезпечує необхідне інформування молоді  міста, збір матеріалів, підготовку обґрунтованих пропозицій щодо кандидатів на здобуття Премії та подання їх на розгляд постійної комісії міської ради з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства не пізніше 20 жовтня. До пропозицій додаються документи, зазначені в п.3.2.

 3.4.2. Згідно з рішенням постійної комісії міської  ради з питань культури, мов, духовності, молоді та спорту готує проект рішення міської ради про присудження Премії до 25 жовтня.  


 

V. ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ

4.1. Диплом лауреата Премії та її грошова частина вручаються кожному лауреату в урочистій обстановці напередодні Дня місцевого самоврядування міським головою або за його дорученням заступником міського голови, секретарем ради, головою постійної комісії міської ради з питань постійної комісії  з питань культури, мов, духовності, молоді та спорту.

4.2. Виплати грошової частини Премії її лауреатам  здійснюються управлінням з питань молоді та спорту  міської ради відповідно до рішення сесії міської ради про присудження Премії за рахунок загальних асигнувань  управління на молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди.

4.3. Для виплати грошової частини Премії до управління з питань молоді та спорту  міської ради подається копія паспорта та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера лауреата Премії або довідка банківської установи про розрахунковий рахунок молодіжної громадської організації.