Звіт про періодичне відстеження регуляторного акта: рішення міської ради від 17 травня 2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоц

Дата : 
2020-03-17
Звіт
про періодичне відстеження регуляторного акта:
рішення міської ради від 17 травня  2012 року № 581-25-VІ
«Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення міської ради від 17 травня  2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал».


2. Назва виконавця заходів з обстеження

Управління  комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради.


3. Цілі прийняття акта:

- задоволення інтересів територіальної громади за рахунок ефективного використання комунального майна;

 - задоволення потреб населення в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення;

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в концесію фізичним  або юридичним особам;

- забезпечення прозорості і доступності процесу передачі в концесію комунального майна та  проведення концесійного конкурсу;

- конкурентний відбір юридичної або фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.


4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:

З 11.02.2020р. до 11.03.2020р.


5. Тип відстеження – періодичне.


6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Методом відстеження результатів є аналіз статистичних даних.


7. Дані та припущення, на основі яких проводитиметься відстеження результативності, а також способи одержання даних:

            Враховуючі цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

- фактичні дані щодо кількості поданих заявок та пропозицій;

- укладання концесійних договорів;

- суми надходжень концесійних платежів;

- обсяги інвестицій в об’єкт концесії;

- фінансових результатів діяльності концесіонера (прибуток, збиток) у використанні майна.

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності  використовувалась обробка та аналіз офіційної інформації, що надавалась  концесіонером та інформації, використаної з матеріалів роботи конкурсної комісії.  Спосіб одержання інформації: статистичний.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

№ п/п

Показник

Одиниця виміру

2017р.

2018р.

2019р.

1

Кількість поданих заявок та пропозицій

шт.

-

-

-

2

Укладення концесійних договорів

шт.

-

-

-

3

Надходження концесійних платежів

тис. грн.

4067,0

3555,00

3823,5

4

Обсяг інвестицій в об’єкт концесії

тис. грн.

3162,05

1953,98

1663,28

5

Фінансові результати діяльності концесіонера:

 

 

 

 

 

прибуток

тис. грн.

11987

8316

8972

 

збиток

тис. грн.

-

-

-


9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей (висновки та рекомендації)

В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного  акта доведено, що рішення міської ради від 17 травня  2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» надало змогу забезпечити прозорість процедури проведення  конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», сприяло зменшенню навантаження на міський бюджет щодо фінансування збиткових об'єктів.  

Підсумовуючи зазначене, на підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 17 травня  2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» можна зробити висновок, що шляхом впровадження даного нормативного акту вдасться досягти цілей, визначених в аналізі регуляторного впливу.


Міський голова                         Геннадій ДИКИЙ