Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення Білоцерківської міської ради

Контактні телефони: (0456)39-14-53 (каб. 26)

Електронна адреса: [email protected] .

Адреса сайту: https://bc-rada.gov.ua, https://new.bc-rada.gov.ua.

Графік роботи: з 9.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 13.45.


Загальні положення відділу

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення роботи міської ради і виконавчого комітету (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Білоцерківської міської ради і утворюється її рішенням.

Відділ безпосередньо підпорядковується керуючому справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та через нього - міському голові.

Відділ здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановам та указам Президента України, Верховної ради та Кабінету Міністрів України, рішенням обласної ради та розпорядженням голови облдержадміністрації, рішенням міської ради та виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, Регламенту роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, Регламенту Білоцерківської міської ради, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314, а також цим Положенням.

Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Білоцерківської міської ради.


Основні завдання Відділу

Участь у реалізації єдиної державної політики в сфері інформатизації, сприяння впровадженню сучасних інформаційних технологій та електронного урядування.

Координація діяльності служб, управлінь та відділів Білоцерківської міської ради і виконавчого комітету з питань інформатизації.

Забезпечення сталого функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи виконавчого комітету міської ради, супроводження та контроль за функціонуванням локальної комп'ютерної мережі, офіційного веб-порталу міської ради, системи електронного документообігу, а також інших інформаційних ресурсів.

Відповідно до ст.ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква керівник виконавчого органу міської ради щороку сприяє у роботі щодо звіту міського голови перед міською радою та територіальною громадою міста Біла Церква.


Функції Відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

Бере участь у реалізації державної політики в сфері інформатизації, координує діяльність служб, управлінь та відділів Білоцерківської міської ради і виконавчого комітету з питань впровадження сучасних інформаційних технологій та електронного урядування.

Забезпечує функціонування локальної комп'ютерної мережі, офіційного веб-порталу міської ради, системи електронного документообігу та інших інформаційних ресурсів виконавчого комітету міської ради.

Впроваджує, удосконалює та експлуатує у виконавчому комітеті міської ради системи технічного, програмного, інформаційного забезпечення користувачів.

Забезпечує технічне обслуговування та супровід комп'ютерної техніки у виконавчому комітеті міської ради.

Здійснює технічний супровід та спільно з загальним відділом адміністрування системи електронного документообігу.

Здійснює адміністрування офіційного веб-порталу Білоцерківської міської ради.

Здійснює мультимедійне забезпечення заходів, що проводяться в приміщенні виконавчого комітету міської ради

Спільно з відділами бухгалтерії виконавчого комітету та господарського відділу веде облік і проводить інвентаризацію наявних програмно-технічних засобів, готує проекти договорів на їх закупівлю, технічне обслуговування та ремонт у разі потреби, готує проекти договорів на отримання послуг у галузі інформаційних, телекомунікаційних та Інтернет-технологій.

Погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року №180.

Спільно з управлінням економіки міської ради готує матеріали для проведення державних закупівель з питань інформатизації.

Забезпечує організацію виконання робіт щодо технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах в апараті міської ради та виконавчого комітету з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

Розглядає документи та звернення, що стосуються питань інформатизації, що надійшли до виконавчого комітету міської ради, готує щодо них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти розпоряджень міського голови і рішень виконавчого комітету міської ради.

Надає методичну допомогу шляхом проведення консультацій для працівників відділів апарату та структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради з питань інформатизації та інформаційно-комп'ютерного забезпечення.

Забезпечує впровадження в апараті виконавчого комітету міської ради новітніх інформаційних технологій.


Штатний розпис відділу

№ п/п

ПІБ

Посада

Робочий телефон

1.

Степура Сергій Іванович

начальник відділу

(04563) 9-14-53

2.

Кизима Олександр Олександрович

Головний спеціаліст

(04563) 9-14-53

3.

Крушеницький Євгеній Володимирович

Головний спеціаліст

(04563) 9-14-53

4.

 Штофич Віталій Валерійович

 інспектор

(04563) 9-14-53