До уваги державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Дата : 
2019-04-04

У Національній академії державного управління при Президентові України з 01 квітня 2019 року розпочалася вступна кампанія за денною, вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”.

Детальніше на сайті http://academy.gov.ua/