Як якісно поєднати науку і практику під час навчання та виховання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку?

|  30. 11. 2018

30 листопада в Білій Церкві відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: «Науково-методичні засади формування спеціальних компетентностей у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі корекційно-розвиткової роботи».

Метою заходу було поділитися досвідом, обговорити проблемні питання та  напрацювати методи роботи із дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку.

Учасниками семінару були високоповажні гості, які своєю щоденною роботою турбуються про створення належних умов навчання та виховання дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку, працюють над розробкою методик та створенням таких програм розвитку та навчання, аби діти з  особливими потребами мали можливість здобувати освіту на рівні з усіма.

Робота учасників заходу розпочалася з відвідування Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19 (директор- Валентина Іщук), де вони мали змогу ознайомитися з умовами навчання та виховання особливих дітей, методичними та педагогічними знахідками педагогів закладу та творчими роботами школярів, оснащенням  кабінетів спеціального призначення. Гості проглянули фрагменти корекційно-розвиткових занять у даному навчальному закладі, із застосуванням сучасного інтерактивного обладнання та інноваційних тезнологій.

Варто зауважити, що у Білоцерківській  спеціальній загальноосвітній школі № 19  навчаються 150 учнів із особливими освітніми потребами, працює 45 педагогів, переважна більшість яких мають вищу дефектологічну освіту та відповідні кваліфікаційні категорії. В цьому статусі школа працює з 1999року. Основним, органічним стержнем, основою навчальної роботи в спеціальній школі є корекційний процес. Саме корекція навчання і виховання є провідним фактором у розвитку дитини, обтяженої вадами розумового розвитку. Така дитина може бути підготовлена до суспільно-корисної праці за умови, якщо школа і сім'я зуміють виправити недоліки розумового і фізичного розвитку, активізують діяльність збережених функцій організму, сформують у неї правильне ставлення до праці та необхідний мінімум загальноосвітніх і професійно-трудових навичок. Зусилля педагогічних працівників школи зорієнтовані на максимальний розвиток загальних соціально-адаптаційних можливостей дитини, її обізнаності, практичну підготовку до основних сфер життєдіяльності в суспільстві.   

Отож, робота семінару  була спрямована  у трьох модулях: презентаційному, науково-методичному та практичному.

Під час відкриття семінару, яке відбулося у приміщенні Білоцерківської  міської ради,  присутніх радо вітав міський голова Геннадій Дикий, який наголосив, що Білій Церкві є що показати у напрямку організації навчання та виховання такої категорії дітей, адже у місті функціонують навчальні заклади, які займаються інклюзивною освітою та вихованням і навчанням дітей з розумовими порушеннями. Проте це лише початок необхідної роботи і головним завданням  є  навчити таких дітей адаптовуватися у суспільстві. Крім того, зауважив міський голова, навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх школах не тільки позитивно впливає на їх інтеграцію у соціум, а й  виховує толерантність, чуйність та рівне ставлення до цієї категорії у громадян. Геннадій Дикий побажав учасникам семінару плідної роботи.

Начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, заслужений працівник освіти України, депутат Юрій Петрик відмітив, що особливий епат розвитку інклюзивної освіти в місті розпочався три роки тому, коли в міську ЗОШ №20, завітала голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка, кандидат медичних наук Марина Порошенко, відкривши інклюзивні класи. Вона постійно підтримує впровадження цього напрямоку розвитку освіти.  Крім того, між низкою міських шкіл, в яких впроваджено інклюзивну освіту,  та закладами професійно- технічної освіти  налагоджена співпраця, аби особливі діти могли здобути професійну підготовку та працювати, і таким чином відчувати себе повноцінними членами суспільства. Акцентував увагу на позитивних зрушеннях у законодавстві, згідно з яким спеціальні навчальні заклади мають можливість вводити до штатів додаткових спеціалістів,  розвивати матеріально- технічну базу  та ін. Подякував батькам особливих дітей, які допомагають фахівцям, надають дієві  практичні поради, які потім втілюються у  методичні програми.

З вітальним словом  також виступив директор Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. М.Ярмаченка Вячеслав Засенко, який відмітив необхідність  роботи щодо розробки нових освітніх, корекційно –розвивальних програм, створення інклюзивно-ресурсних центрів, перейнятті позитивного закордонного досвіду та ін.

Телеведуча, чемпіонка світу по паракарате, громадська діячка, директор ВБО Волонтерське обєднання «Крила», організатор таборів, інструктор та голова осередку Київської області в Групі активної реабілітації, магістр-реабілітолог, фіналістка конкурсу Міс Світу на колясці, нагороджена премією «Жінка 3-го тисячоліття» у 2016 році Уляна Пчолкіна акцентувала увагу на необхідності надання саме якісної освіти особливій категорії дітей. Відзначила важливість створення доступності дітей з особливими потребами до соціальнозначимих об’єктів та проведення системної роботи у напрямку підтримки  і розвитку інклюзивної освіти.

З доповіддю щодо питання спеціальної школа в сучасному освітньому просторі виступила начальник відділу спеціальної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Т. Симоненко.  

Щодо формування спеціальних компетентностей у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку як передумови їх соціалізації доповіла провідний спеціаліст відділу менеджменту освіти Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України Г. Лабайчук.

Доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова Д.Шульженко  зупинилася на темі психокорекційних тренінгів для педагогів у спеціальній та інклюзивній освіті.

Питання щодо сучасних корекційно-розвиткових технологій як важливого чинника формування життєвої компетентності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку було висвітлено завідувачем відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології  ім.М.Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України О.Чеботарьовою.

Начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України М.Дмітрієва доповіла про особливості інноваційного розвитку навчально-реабілітаційного центру для дітей з інтелектуальними потребами.

Доповідачі відзначили, що питання освіти дітей з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетних питань держави. А також, піднімали питання нормативно-правового забезпечення освіти дітей з інтелектуальними порушеннями  в різних умовах  навчання, організації та проведення соціально-педагогічної та психологічної реабілітації, формування життєвої компетентності у вихованців  спеціальних закладів.

Продовжився семінар засіданням «круглого столу» з темою: «Удосконалення напрямів і змісту корекційно-розвиткової роботи у спеціальній школі».

Під час засідання були розглянуті такі питання:

-життєтворчий потенціал соціальної і життєвої практики дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;

-особливості реалізації  технології соціально-побутового орієнтування дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;

-корекційні технології розвитку мовлення у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;

-розвиток соціальної компетентності дітей з інтелектуальними порушеннями;

-психолого-педагогічний супровід дітей з тяжкими  порушеннями інтелектуального розвитку;

психологічний супровід родини дітей з інтелектуальними порушеннями;

-формування музично-ритмічної діяльності у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями;

науково-методичні засади сенсорного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями;

-емоційна стійкість майбутніх фахівців як психологічний чинник їх готовності до корекційної роботи з аутичними дітьми;

-корекційно-розвиткова спрямованість фізичного виховання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Ці питання висвітлили фахівці з Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. М.Ярмаченка НАПН України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти" МОН України, Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова.

Директор Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19 Валентина Іщук поділилася досвідом впровадження інноваційних предметно-практичних технологій в освітньому процесі у даному навчальному закладі.

У виступах учасників було порушено ряд важливих питань щодо пошуку ефективних методичних підходів і технологічних рішень організації формування спеціальних компетентностей у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі корекційно-розвиткової роботи у контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи.

Поруч з цим було підкреслено, що корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими потребами в освітньому закладі, у цілому, спрямовується на коригування та розвиток усіх складових порушення: пізнавальної сфери: відчуття, сприймання, уявлення, пам’яті, мислення і передусім вищих форм їх організації - логічних, довільних, опосередкованих мовленням, регульованих свідомістю; мовлення; емоційної і вольової сфер особистісних утворень: характерологічних рис, що відображають ідейно- моральну спрямованість, емоційно-вольові та інтелектуальні особливості, розвиток задатків, нахилів, інтересів, мотиваційної сфери й ін., які мають адаптаційне значення. Все зазначене вище дає змогу досягти таких цілей як засвоєння загальноосвітніх і трудових знань, умінь та навичок, необхідних для максимально можливої соціальної адаптації.

Учасниками відзначено, що поряд з позитивними тенденціями в освіті актуальним залишається питання об’єднання зусиль і створення умов для погодження дій усіх спеціалістів (медиків, педагогів, психологів, соціальних працівників), готових до активної взаємодії, розроблення додаткових освітніх програм, з урахуванням інтелектуальних та фізичних можливостей дітей.

Підсумовуючи роботу «круглого столу», його учасники висловили переконання, що запровадження нових підходів до розвитку системи корекційно-розвиткової роботи, залучення інноваційного наукового досвіду та поширення кращих напрацювань практиків-новаторів є вкрай важливим в умовах реформування освіти України.

У семінарі взяли участь близько 100 зацікавлених осіб з усієї України. Ознайомившись з доповідями та презентаціями, досвідом роботи педагогів БСЗШ № 19, вони мали можливість поставити запитання та поділитись своїм досвідом, здобутками та сподіваннями на подальшу співпрацю, яка наразі є необхідною та актуальною.

Крім того, в межах семінару  було організовано виставку навчально- методичної літератури з питань освіти дітей з особливими освітніми потребами, учні БСЗШ № 19 презентували для гостей свої творчі номери, показавши чудовий  концерт на сцені Київського обласного музично-драматичного театру ім.П.Саксаганського.

Усі учасники семінару отримали велике моральне задоволення від продуктивного спілкування зі своїми колегами, від побаченого та почутого цього дня.  Незабутнє враження на них справила доброзичливість педагогічного  колективу БСЗШ №19, їхнє відповідальне ставлення до своєї роботи,  висока професійність і методична підготовка, безпосередні та щирі виступи школярів, їх творчі роботи та вдячність батьків.

Фотогалерея