Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу експлуатації житла управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

Дата : 
2019-08-08

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, Порядку проведення іспиту  для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах  Білоцерківської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 25 грудня 2015 року № 231-К та з метою забезпечення конституційного  права  рівного доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу експлуатації житла управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

Умови конкурсу:

В конкурсі можуть взяти участь особи  чоловічої або жіночої статі, які є громадянами України, мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста  або магістра. Мають стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років, вміють працювати з комп’ютерною технікою, вільно володіють українською мовою.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

            -  визнані в установленому порядку недієздатними;

            - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

            -  у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

            - позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

            - в інших випадках, установлених законами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до органу місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс, такі документи:

            - заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

            - подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК;

            -  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

            -  автобіографія;

            -  дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

            - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

            - копію документа, який посвідчує особу;

- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

            - копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

            - довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

            -  швидкозшивач.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції», а також  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  відділу.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу. Додаткова інформація за тел.  5-25-43.