Звіт про базове відстеження регуляторного акта «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Біла Церква»

Дата : 
2019-06-26

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Білоцерківської міської ради від 28.02.2019 року №3452-67-VII «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Біла Церква».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Управління економіки Білоцерківської міської ради

 

3. Цілі прийняття акта:

Затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Біла Церква сприятиме:

-         впровадженню в місті Біла Церква прозорого механізму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів МСП;

-         забезпеченню доступу суб’єктів МСП до фінансово-кредитних ресурсів за прийнятною відсотковою ставкою;

-         забезпеченню зростання інвестиційної та економічної активності МСП: створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету міста Біла Церква та зростання показників доброту мешканців територіальної громади міста.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:

з 24.05.2019 р. по 24.06.2019 р.

 

5. Тип відстеження: БАЗОВЕ

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

 

Методом відстеження результатів є аналіз статистичних даних.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: дані відділу бухгалтерії виконавчого комітету міської ради, фінансово-кредитних установ, суб’єктів господарювання, які задіяні у реалізації регуляторного акту.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Кількісні показники результативності регуляторного акту будуть обчислені при проведенні відстежень результативності регуляторного акта.

При проведенні відстежень результативності регуляторного акту будуть використані такі показники:

- рівень інформованості суб’єктів МСП з основних положень акту (кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які звернулися за ФКП, надання якої передбачено даним регуляторним актом);

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб - підприємців, які отримали ФКП;

- обсяг коштів ФКП, які отримали суб’єкти господарювання (кредитні кошти банку та кошти бюджету міста Біла Церква);

- зростання розміру надходжень до міського бюджету, пов’язаних з дією акту;

- кількість створених додаткових робочих місць;

- налагодження випуску конкурентоспроможної продукції (товарів, робіт, послуг) та

збільшення обсягу виробництва суб’єктами МСП в м. Біла Церква.

Показником результативності регуляторного акта буде розширення кола суб’єктів МСП, які отримали доступ до кредитних ресурсів, зростання обсягів виробництва та збільшення кількості робочих місць.

Міський голова                                                                                   Г. Дикий