Звіт про базове відстеження регуляторного акта «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

Дата : 
2019-06-26

1. Загальна інформація про регуляторний акт:

Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 січня 2019 року №10 «Про тариф на послуги  з  перевезення пасажирів  на  міських автобусних маршрутах загального  користування». 

2. Виконавець заходів з відстеження: відділ транспорту та зв’язку міської ради. 

3. Цілі прийняття регуляторного акту:

- покращення рівня обслуговування пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- сприяння розвитку інфраструктури пасажирського автотранспорту.     

4. Строк виконання заходів з відстеження:  з  27.05.2019 року по 25.06.2019 року. 

5. Тип відстеження:  БАЗОВЕ.    

6. Метод одержання результатів  відстеження: аналіз показників діяльності підприємств-перевізників.

7. Дані та припущення, а також способи одержання даних: даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акту є дані показників діяльності автотранспортних підприємств: ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», КП БМР «Тролейбусне управління», МПП «Діліжанс», ПП «К-А-Н», ТОВ «ТРАНССІТІ», ТОВ «ЕПІТРАНС».

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

З метою відстеження результативності даного регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

-         кількість відгуків суб’єктів господарської діяльності, звернень громадян до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно запровадження на практиці даного регуляторного акта як позитивного, так і негативного характеру, що дасть змогу сформувати точку зору громади міста на дану проблематику;

-         зростання чи зменшення кількості порушень перевізниками положень нормативно-правових актів при здійсненні пасажирських перевезень автомобільним транспортом, які виявлятимуть компетентні органи;

-         якісний та кількісний склад транспортних засобів, що працюють на автобусних маршрутах загального користування;

-         кількість перевезених пасажирів.

Дані показники будуть відображені при проведенні повторного відстеження.

Міський голова                                                                                           Г. Дикий