Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Дата : 
2019-05-08
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ
Розроблення детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га

Білоцерківська міська рада запрошує представників територіальної громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів міста Біла Церква для участі в громадських слуханнях «Розроблення детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га ».

«Розроблення детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га » розроблений на виконання ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на основі Генерального плану міста Біла Церква з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

«Розроблення детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га » затверджується з метою:

 Забезпечення реалізації  програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Біла Церква; розвитку міської території, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища; Встановлення гарантій та визначеності щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;
Підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування міської території;
Забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання території міста Біла Церква та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування та забудови;
Здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

До складу  проекту «Розроблення детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га » входять графічні та текстові матеріали.

В текстових матеріалах визначаються загальні вимоги до забудови та благоустрою міста; види забудови та використання земельних ділянок; єдині умови та обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок; функціональна класифікація території міста; перелік переважних, супутніх та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок в різних територіальних зонах.
            До графічних матеріалів входять графічні матеріали «Розроблення детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га »..

У змісті «Розроблення детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га » визначені:

      -     режими забудови та використання території,

  • органи, уповноважені на реалізацію ДПТ та їх компетенція,
  • регулювання забудови та іншого використання земельних ділянок,
  • внесення доповнень та змін до ДПТ,
  • об’єкти нерухомого майна невідповідні до ДПТ,
  • погодження відхилень від ДПТ.

   При «Розроблення детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га » відображені допустимі види забудови та використання території.

Детальний план частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га,  розроблений ТОВ ПБФ «Аркада» на замовлення управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради міської ради на підставі рішення сесії Білоцерківської міської ради від 27 грудня 2018 року № 3205-63-VII та на виконання ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

З матеріалами детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради міської ради у розділі «Актуально» та в холі управління містобудування та архітектури за адресою: бул. Олександрійський, 75, м. Біла Церква, до 09 червня 2019 року.

Зауваження та пропозиції у письмовому вигляді приймаються з 09.05.2019 року до 09.06.2019 року за адресою: 09100, м. Біла Церква, Торгова площа,6 відділ звернень громадян  Білоцерківської міської ради, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил у відповідності до п.9 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 555.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій до проекту містобудівної документації  начальник управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, головний архітектор міста Павлова С.В.           

Презентація детального плану частини території сектору № 39 міста Біла Церква, обмеженого вул. Рибна та Проектними магістральними дорогами, орієнтовною площею 6,5 га » відбудеться  «04» червня 2019 року о «14-00» годині у актовому залі Білоцерківської  міської ради.

________________________________________________________________________________
           За додатковою інформацією звертатися за тел. 5-10-45 в управління містобудування та архітектури Білоцерківської  міської ради.

Детальний план - Завантажити